BETONG

BETONG

Vi tillverkar och levererar betong för olika ändamål. Utöver vårt sortiment av fabriksbetong tillverkar vi även betong med specifika egenskaper enligt dina behov, såsom golvbetong och köldbetong. Vår erfarna personal hjälper dig att välja lämpliga betongtyper och hållfasthetsklasser för dina projekt.

Kvalitet och hållfasthet

För betong finns det olika klasser för tryckhållfasthet. Vi testar den betong vi säljer i vårt eget laboratorium för att kunna garantera att den håller måttet, både gällande kundens behov och kvalitetsmässiga bestämmelser.

Våra betongprodukter är certifierade av SFS och vår betongstation med produkter är certifierade av Inspecta Oy.

Vårt kvalitetssystem är under ständig utveckling för att säkerställa den höga kvaliteten på våra produkter.

BY vähähiilisyysluokitus grön betong S-betoni

BY-Vähähiilisyysluokitus®

BY-Vähähiilisyysluokitus har infört en enhetlig och tydlig metod för att kategorisera olika lågkolbetongtyper inom byggbranschen. Detta underlättar för kunden när de väljer lågkolbetong, eftersom betongklassificeringen har skapat tydlighet. Betongleverantörernas offerter riktas nu tydligt mot samma kriterier och kan enkelt jämföras med varandra. BY-vähähiilisyysluokitus är främst avsedd för färdig betong. Utsläppsvärdet för vår tillverkade lågkol S-ekobetong uppfyller kraven i lågkolssystemet. Med hjälp av en verifierad lågkol-räknare kopplad till BY-Vähähiilisyysluokitus beräknar vi koldioxidutsläppen för den struktur som ska gjutas åt vår kund. Rättvist och öppet för alla parter, både för beställare och tillverkare.

Fiberbetong, smidig gjutning

FIBERBETONG

Fiberbetong är en betongtyp med speciell sammansättning där betongen är armerad med stål- eller plastfibrer. Tack vare fiberarmeringen sparar man mycket arbetstid eftersom t.ex. armeringsnäten inte behövs. Dessutom ger användningen av stålfiberbetong logistiska fördelar, eftersom betongplattans armeringsnät inte behöver transporteras eller lagras separat på byggarbetsplatsen.

Fiberbetong klarar stötar bättre än vanlig betong, vilket är en stor fördel till exempel hos industrigolv. En annan fördel med fibrebetong är mindre sprickbildning. Konventionell stålarmering förankras också bättre i fiberbetong än i konventionell betong. Ett av de tyngre arbetsmomenten vid ett bygge är ofta armeringen och mer specifikt monteringen av armeringsnät, detta kan helt undvikas med fiberbetong.

Typiska användningsområden för fiberbetong är:

 • Sprutbetong
 • Grundplatta
 • Golv med specialytor
 • Flytande golv
 • Pålplatta

Tryckhållfasthet

Konstruktionsplaneraren fastställer de egenskaper som krävs av den härdat betongen. Konstruktionsplanerare fastställer hållfasthetsklass och konstruktionsklass. Här testas en betongkub. Betong kännetecknas av hög tryckhållfasthet. Enheten för hållfasthet är megapascal (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonghållfasthetsklasser: Hållfasthetsklassen K60 innebär att betongen uppnår en hållfasthet av minst 60 MN/m2 De hållfastheter som används av betongindustrin är vanligtvis K30…K60.

Flera faktorer påverkar hållfastheten, såsom bland annat dessa faktorer:

 • Efterbehandling av betong
 • Krossmaterialens kvalitet och kornstorlek.
 • Vatten-cement-förhållande
 • Härdningstemperatur för betong
 • Blandningar och tillsatser
 • Tätning av massan
Kvalitets betong pålitligt S-betoni

Betongtyper

Vi klarar av att producera alla betongtyper i hållfastighetsklasserna K20 – K60. Utöver det tillverkar vi bland annat följande specialsorter:

 • Fiberbetong
 • Golvbetong
 • Vattentät betong
 • Väderbeständig betong
 • Köldbetong
 • Självkompakterande betong
 • Sulfatbeständig betong
 • Snabbt eller långsamt härdande betong
infrabetong s-betoni ab

INFRABETONG

Infrabetong spelar en central roll i Finlands infrastruktur, särskilt när det gäller broar och andra strukturer som är utsatta för frost- och saltslitage. Vi, S-Betoni Oy, är engagerade i att tillverka infrabetong enligt anvisningar från Trafikverket.

Denna betongtyp är utformad för att tåla upprepade frys-tiningscykler och korrosion orsakad av salt, vilket ofta förekommer i de tuffa väderförhållandena i Finland.

Brobetong möjliggör att broar och stödmurar i vägmiljön kan tjäna samhället under en längre tid och på ett säkrare sätt. Vi har produktcertifiering för tillverkning av betong enligt kraven från Trafikverket. Produktcertifieringen säkerställer att vi följer kraven för tillverkning av färdigbetong i kvalitetskontrollen av infrabetongproduktionen.

Frågor? Vi har svaren!

Betonilattiat Kari Koskinen Oy

”Vi anlitar S-Betoni när det är möjligt. Vi är särskilt nöjda med att vi alltid får exakt information om när betongleveranserna är på väg, vilket underlättar vår vardag mycket.”
Kari Koskinen
VD