EKOBETONG

Att möta miljöutmaningarna inom byggsektorn

Byggsektorn spelar en betydande roll i Finlands utsläpp av växthusgaser, med ungefär en tredjedel av dem. Nationella och internationella klimatmål kräver åtgärder för att minska utsläppen inom byggsektorn. Betong, världens mest använda byggmaterial, har hamnat i fokus ur ett hållbarhetsperspektiv. En av de största utmaningarna är cement, som står för upp till 82 procent av koldioxidutsläppen från färdigbetong.

Minska koldioxidavtrycket med ekobetong

S-Betoni förbinder sig att minska byggnaders koldioxidavtryck genom att erbjuda ekobetong som tillverkas med hjälp av masugnsslagg eller flygaska, biprodukter från stålindustrin och kraftverken. Dessa internationellt beprövade produkter ersätter en del av den traditionella cementen och minskar därmed betydligt betongens koldioxidutsläpp. Masugnsslagg och flygaska är utmärkta exempel på cirkulär ekonomi, som omvandlar biprodukter till värdefulla resurser inom byggindustrin. Även om andra faktorer, som aggregat och transport, påverkar betongens koldioxidutsläpp, minskar användningen av masugnsslagg och flygaska avsevärt betongens miljöpåverkan.

Tekniska fördelar och miljöansvar

Grön betong erbjuder inte bara miljövänliga fördelar utan har också tekniska fördelar. Grön betong är lätt att arbeta med, vilket underlättar byggprocessen. Dessutom uppnås hög sluthållfasthet med måttlig hållfasthetsutveckling, vilket förbättrar betongkonstruktioners långsiktiga hållbarhet.

Ekobetong, ett hållbart val för byggande

sprutbetong ekobetong
BY-Vähähiilisyysluokitus® – bekräftelse på miljöansvar

Vår S-ekobetong uppfyller kraven för BY-Vähähiilisyysluokitus®, vilket visar vårt åtagande för miljöansvar och kampen mot klimatförändringen. BY-Vähähiilisyysluokitus® är en metod som upprätthålls av Suomen Betoniyhdistys rf och erbjuder en pålitlig bedömning av koldioxidutsläppen från olika betongtyper.

Användning av Ekobetong

Ekobetong kan användas i en mängd olika byggprojekt, både inomhus och utomhus, och lämpar sig för olika hållfasthetsklasser enligt Eurokod. Med Ekobetong uppnås hög slutthållfasthet med måttlig hållfasthetsutveckling, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för många byggprojekt.

Hållbart byggande börjar med ditt val

Genom att välja ekobetong tar du ett aktivt steg mot en grönare framtid och minskar byggnaders koldioxidavtryck. Grön betong stödjer också hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

S – ekobetong

Besök Miljöministeriets webbsida för mer information om lågkolbyggande och svar på vanliga frågor.

Fiberbetong, smidig gjutning

FIBERBETONG

Fiberbetong är en betongtyp med speciell sammansättning där betongen är armerad med stål- eller plastfibrer. Tack vare fiberarmeringen sparar man mycket arbetstid eftersom t.ex. armeringsnäten inte behövs. Dessutom ger användningen av stålfiberbetong logistiska fördelar, eftersom betongplattans armeringsnät inte behöver transporteras eller lagras separat på byggarbetsplatsen.

Fiberbetong klarar stötar bättre än vanlig betong, vilket är en stor fördel till exempel hos industrigolv. En annan fördel med fibrebetong är mindre sprickbildning. Konventionell stålarmering förankras också bättre i fiberbetong än i konventionell betong. Ett av de tyngre arbetsmomenten vid ett bygge är ofta armeringen och mer specifikt monteringen av armeringsnät, detta kan helt undvikas med fiberbetong.

Typiska användningsområden för fiberbetong är:

 • Sprutbetong
 • Grundplatta
 • Golv med specialytor
 • Flytande golv
 • Pålplatta

Tryckhållfasthet

Konstruktionsplaneraren fastställer de egenskaper som krävs av den härdat betongen. Konstruktionsplanerare fastställer hållfasthetsklass och konstruktionsklass. Här testas en betongkub. Betong kännetecknas av hög tryckhållfasthet. Enheten för hållfasthet är megapascal (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonghållfasthetsklasser: Hållfasthetsklassen K60 innebär att betongen uppnår en hållfasthet av minst 60 MN/m2 De hållfastheter som används av betongindustrin är vanligtvis K30…K60.

Flera faktorer påverkar hållfastheten, såsom bland annat dessa faktorer:

 • Efterbehandling av betong
 • Krossmaterialens kvalitet och kornstorlek.
 • Vatten-cement-förhållande
 • Härdningstemperatur för betong
 • Blandningar och tillsatser
 • Tätning av massan
Kvalitets betong pålitligt S-betoni

Betongtyper

Vi klarar av att producera alla betongtyper i hållfastighetsklasserna K20 – K60. Utöver det tillverkar vi bland annat följande specialsorter:

 • Fiberbetong
 • Golvbetong
 • Vattentät betong
 • Väderbeständig betong
 • Köldbetong
 • Självkompakterande betong
 • Sulfatbeständig betong
 • Snabbt eller långsamt härdande betong
infrabetong s-betoni ab

INFRABETONG

Infrabetong spelar en central roll i Finlands infrastruktur, särskilt när det gäller broar och andra strukturer som är utsatta för frost- och saltslitage. Vi, S-Betoni Oy, är engagerade i att tillverka infrabetong enligt anvisningar från Trafikverket.

Denna betongtyp är utformad för att tåla upprepade frys-tiningscykler och korrosion orsakad av salt, vilket ofta förekommer i de tuffa väderförhållandena i Finland.

Brobetong möjliggör att broar och stödmurar i vägmiljön kan tjäna samhället under en längre tid och på ett säkrare sätt. Vi har produktcertifiering för tillverkning av betong enligt kraven från Trafikverket. Produktcertifieringen säkerställer att vi följer kraven för tillverkning av färdigbetong i kvalitetskontrollen av infrabetongproduktionen.

Frågor? Vi har svaren!

BCE Ltd

”När vi köper betong av S-Betoni kan vi vara säkra på att den levereras exakt när det är meningen, vilket ofta kan vara en ganska snäv tidsram.”
Kjell Östman
VD