byggarbetsskylt

BETONGKLOSSAR

byggarbetsskylt

”Vi erbjuder skräddarsydda byggarbetsskyltlösningar som en nyckelfärdig tjänst”

Mångsidiga byggarbetsskyltar

När du behöver en lösning för byggarbetsplatskyltar som gör din arbetsplats säkrare, mer organiserad och synlig, kontakta oss på S-Betoni Oy. Vi erbjuder unika arbetsplatsskyltar som vägleder och delar viktig information på byggarbetsplatser. Våra lösningar passar också utmärkt för privat bruk, till exempel för att informera om pågående konstruktion av en stor byggnad. Vid behov tillverkar vi även skyltar för utomhusreklam och evenemangsarrangemang.

Välj storlek och anpassa dina skyltar

Vi erbjuder två olika storlekar på skyltar så att du kan välja den som bäst passar dina behov. Uppsättningen av reklamskyltar sker med hjälp av S-Betoni-moduler. Våra material är stabila och tål extrema väderförhållanden. Ramen på skyltarna är tillverkad av varmgalvaniserat stål och de är utrustade med träramar, vilket gör att skylten enkelt kan skruvas fast. Betongmodulernas bas kräver bara en jämn krossbotten. Som tillval kan vi även lägga till belysning på skyltarna, vilket säkerställer att skyltarna är tydliga och synliga under alla förhållanden, även i mörkret.

Nyckelfärdig tjänst

S-Betoni Oy hanterar hela processen som en nyckelfärdig tjänst. Vi tar hand om hela proceduren från att skapa skylten till leverans och installation, ända fram till sista skruven är åtdragen. När du behöver en byggarbetsplatskylt, berätta bara dina behov för oss.

byggarbetsskylt S-Betoni

Lagstadgade informationskyltar


Arbetsplatstavlor inkluderar informationsskyltar vid byggarbetsplatsens gränser som ger viktig information om byggarbetsplatsen, byggentreprenören och den planerade färdigställningstiden till invånarna i närområdet och andra som passerar. Dessa skyltar är obligatoriska på byggarbetsplatser enligt lag och innehåller säkerhetsinstruktioner, vägledning för allmänheten bort från farliga områden och ser till att byggarbetsplatsen är väl synlig. Skylten måste placeras i tid, före arbetets påbörjande, och informationen ska finnas tillgänglig på både finska och svenska.

Dessa föreskrifter grundar sig på skyldigheten att informera i samband med byggprojekt, som regleras i markanvändnings- och bygglagen samt markanvändnings- och bygglagsförordningen. Du kan kontrollera mer detaljerade föreskrifter i din egen kommuns byggregler. Personer som har skyldighet att informera i samband med byggprojekt är ansvariga för att placera skylten. Kommunens byggnadstillsyn beslutar om eventuella påföljder om skylten inte finns på byggarbetsplatsen. Läs mer här.

Fiberbetong, smidig gjutning

FIBERBETONG

Fiberbetong är en betongtyp med speciell sammansättning där betongen är armerad med stål- eller plastfibrer. Tack vare fiberarmeringen sparar man mycket arbetstid eftersom t.ex. armeringsnäten inte behövs. Dessutom ger användningen av stålfiberbetong logistiska fördelar, eftersom betongplattans armeringsnät inte behöver transporteras eller lagras separat på byggarbetsplatsen.

Fiberbetong klarar stötar bättre än vanlig betong, vilket är en stor fördel till exempel hos industrigolv. En annan fördel med fibrebetong är mindre sprickbildning. Konventionell stålarmering förankras också bättre i fiberbetong än i konventionell betong. Ett av de tyngre arbetsmomenten vid ett bygge är ofta armeringen och mer specifikt monteringen av armeringsnät, detta kan helt undvikas med fiberbetong.

Typiska användningsområden för fiberbetong är:

 • Sprutbetong
 • Grundplatta
 • Golv med specialytor
 • Flytande golv
 • Pålplatta

Tryckhållfasthet

Konstruktionsplaneraren fastställer de egenskaper som krävs av den härdat betongen. Konstruktionsplanerare fastställer hållfasthetsklass och konstruktionsklass. Här testas en betongkub. Betong kännetecknas av hög tryckhållfasthet. Enheten för hållfasthet är megapascal (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonghållfasthetsklasser: Hållfasthetsklassen K60 innebär att betongen uppnår en hållfasthet av minst 60 MN/m2 De hållfastheter som används av betongindustrin är vanligtvis K30…K60.

Flera faktorer påverkar hållfastheten, såsom bland annat dessa faktorer:

 • Efterbehandling av betong
 • Krossmaterialens kvalitet och kornstorlek.
 • Vatten-cement-förhållande
 • Härdningstemperatur för betong
 • Blandningar och tillsatser
 • Tätning av massan
Kvalitets betong pålitligt S-betoni

Betongtyper

Vi klarar av att producera alla betongtyper i hållfastighetsklasserna K20 – K60. Utöver det tillverkar vi bland annat följande specialsorter:

 • Fiberbetong
 • Golvbetong
 • Vattentät betong
 • Väderbeständig betong
 • Köldbetong
 • Självkompakterande betong
 • Sulfatbeständig betong
 • Snabbt eller långsamt härdande betong
infrabetong s-betoni ab

INFRABETONG

Infrabetong spelar en central roll i Finlands infrastruktur, särskilt när det gäller broar och andra strukturer som är utsatta för frost- och saltslitage. Vi, S-Betoni Oy, är engagerade i att tillverka infrabetong enligt anvisningar från Trafikverket.

Denna betongtyp är utformad för att tåla upprepade frys-tiningscykler och korrosion orsakad av salt, vilket ofta förekommer i de tuffa väderförhållandena i Finland.

Brobetong möjliggör att broar och stödmurar i vägmiljön kan tjäna samhället under en längre tid och på ett säkrare sätt. Vi har produktcertifiering för tillverkning av betong enligt kraven från Trafikverket. Produktcertifieringen säkerställer att vi följer kraven för tillverkning av färdigbetong i kvalitetskontrollen av infrabetongproduktionen.

Behöver du en byggarbetsskylt? Vi hjälper dig!

Wert
Emp