TYÖMAATAULU

BETONIPALIKAT

TYÖMAAKILPI

”Räätälöity työmaakilpi avaimet käteen -palveluna”

S-Betonin monikäyttöiset kyltit työmaalle ja ulkomainontaan 

Kun tarvitset työmaakyltti ratkaisun, joka tekee työmaastasi turvallisemman, siistimmän ja näkyvämmän, ota yhteyttä meihin S-betoni Oy. Tarjoamme ainutlaatuisia työmaatauluja ja -kylttejä, jotka ohjaavat ja jakavat tärkeää informaatiota työmailla. Ratkaisumme sopivat erinomaisesti myös yksityiskäyttöön, sillä esimerkiksi isomman hallin rakentamisen yhteydessä on hyödyllistä asettaa ilmoitus rakenteilla olevasta suuresta rakennuksesta. Toteutamme tarvittaessa kyltit myös ulkomainontaan ja tapahtumajärjestämiseen.

Valitse koko ja lisäominaisuudet – S-Betonin kylttien mukautettavuus

Tarjoamme valittavaksi kahden eri koon kylttejä, joten voit valita juuri tarpeisiisi sopivan koon. Mainostaulujen pystyttäminen tapahtuu S-Betonimoduulien avulla. Materiaalimme ovat tukevia ja kestävät myös ääriolosuhteet. Taulujen runko on valmistettu kuumasinkitetystä teräksestä ja niihin on kiinnitetty puuraamit, näin taulu on yksinkertaisesti ruuvaamalla kiinnitettävissä. Betonimoduulien alustaksi tarvitsee vain tasaisen murskepohjan. Lisätyönä voimme lisätä tauluihin myös valaistuksen, joka varmistaa kylttien selkeän näkymisen kaikissa olosuhteissa, myös pimeällä.

Avaimet käteen -palveluna

S-betoni Oy hoitaa koko prosessin alusta loppuun avaimet käteen -palveluna. hoidamme koko homman taulun toteutuksesta toimitukseen ja  asennuksen viimeisen ruuvin vääntöön asti. Kun tarvitset työmaakylttiä, kerro meille vain tarpeesi.

byggarbetsskylt S-Betoni

Lakisääteiset infotaulut


Työmaatauluihin kuuluvat muun muassa työmaa-alueen reunojen infotaulut, jotka tarjoavat olennaista tietoa työmaan kohteesta, rakennusyrittäjästä ja suunnitellusta valmistumisajankohdasta lähialueen asukkaille ja muille liikkujille. Nämä taulut ovat lakisääteisiä työmailla, ne antavat turvallisuusohjeet, ohjaavat sivullisia pois vaarallisilta alueilta eli varmistavat sen, että työmaa huomataan. Työmaataulu on asetettava paikalleen riittävän ajoissa ennen työn aloittamista, tai vaihtoehtoisesti jokin muu pätevä tiedotus suomeksi ja ruotsiksi. 


Näiden määräyksen taustalla on rakennushankkeeseen liittyvä tiedottamisvelvollisuus, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksessa. Tarkemmat määräykset voit kuitenkin vielä tarkistaa oman kuntasi rakennusjärjestyksestä. Taulun asettamisesta vastaa henkilö, jolla on tiedotusvelvollisuus, eli rakennushankkeeseen ryhtyvä. Kunnan rakennusvalvonta päättää mahdollisista seuraamuksista, mikäli taulua ei työmaalta löydy. Lue lisää täältä.

Kuitubetoni kätevää valamista S-betoni

KUITUBETONI

Kuitubetoni on erityinen betonilaatu, jossa betoni on vahvistettu teräs- tai muovikuiduilla.  Kuituvahvistus tarjoaa useita etuja, sen ansiosta säästetään mm. paljon työaikaa, koska esimerkiksi raudoitusverkot eivät ole tarpeen. Lisäksi teräskuitubetonin käyttö tuo logistista hyötyä, koska betonilaatan teräsverkkoja ei tarvitse kuljettaa eikä varastoida erikseen työmaalla.

Kuidut parantavat betonin vetolujuutta, dynaamista kuormituskestävyyttä sekä iskunkestävyyttä, mikä on suuri etu esimerkiksi teollisuuslattioissa. Perinteinen teräsraudoitus kiinnittyy myös paremmin kuitubetoniin kuin perinteiseen betoniin. Yksi rakentamisen raskaimmista työvaiheista on usein raudoitus, erityisesti raudoitusverkkojen asentaminen, mutta kuitubetonin avulla tämä vaihe voidaan kokonaan välttää.

Kuitubetonin tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • Ruiskubetonointi
 • Maanvaraiset laatat
 • Erikoispinta-lattiat
 • Kelluvat lattiat
 • Paalulaatta

Puristuslujuus 

Rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, jotka kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelijat määrittävät lujuusluokan ja rakenneluokan. Tässä tarkastelemme betonin ominaisuuksia testaamalla betonikuutiota. Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus. Lujuuden yksikkö on megapascali (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonin lujuusluokat: Esimerkiksi luokka K60 tarkoittaa, että betoni saavuttaa vähintään 60 MN/m2:n puristuslujuuden. Betoniteollisuuden käyttämät lujuudet ovat yleensä K30…K60.

Lujuuteen vaikuttavat useat, kuten mm nämä seikat:

 • Betonin jälkihoito
 • Kiviaineksen laatu ja rakeisuus
 • Vesisementtisuhde
 • Betonin kovettumislämpötila
 • Seos- ja lisäaineet
 • Massan tiivistys
betoni laadut luotettavasti S-betoni

Betonityypit 

Pystymme valmistamaan kaikkia betonityyppejä lujuusluokissa K20 – K60. Lisäksi valmistamme seuraavia erikoislajikkeita:

 • Kuitubetoni
 • Lattiabetoni
 • Vesitiivis betoni
 • Säänkestävä betoni
 • Pakkasbetoni
 • Itsetiivistyvä betoni (IT)
 • Sulfaatinkestävä betoni
 • Nopeasti tai hitaasti kovettuva betoni
infrabetoni s-betoni oy

INFRABETONI

Infrabetonilla on keskeinen rooli Suomen infrastruktuurissa, erityisesti siltojen ja muiden pakkas-suolarasitukselle altistuvien rakenteiden kohdalla. Me, S-Betoni Oy, olemme sitoutuneet valmistamaan infrabetonia Väyläviraston ohjeiden mukaisesti.

Tämä betonilaatu, tunnetaan myös nimellä P-lukubetoni, on suunniteltu kestämään toistuvaa jäätymis-sulamisrasitusta ja suolan aiheuttamaa korroosiota, joita esiintyy usein Suomen ankarissa sääolosuhteissa.

Siltabetoni mahdollistaa sillat ja tieympäristön tukimuurit palvelemaan yhteiskuntaa pidempään ja turvallisemmin. Meillä on tuotesertifiointi Väyläviraston vaatimusten mukaisen betonin valmistukseen. Tuotesertifiointi varmentaa, että noudatamme infrabetonien valmistuksen laadunvalvonnassa valmisbetonin valmistusta koskevia vaatimuksia.

Työmaakilpi hakusessa? Me autamme sinua!

Wert
Emp