BETONI

Kuitubetoni säästää aikaa ja rahaa

KUITUBETONI

BETONI

Valmistamme ja toimitamme betonia erilaisiin tarkoituksiin. Tehtaanvalmisteisen betonimme lisäksi valmistamme myös erikoisbetonia, joka on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten esimerkiksi lattiabetoni ja pakkasbetoni. Kokenut henkilökuntamme auttaa sinua valitsemaan sopivat betonityypit, betonin lujuusluokat, projekteihisi.

Laatu ja lujuus

Betonille on olemassa erilaiset betonin lujuusluokat ja rasitusluokat. Testaamme myymämme betonin omassa laboratoriossamme varmistaaksemme sen vastaavan sekä asiakkaan tarpeita että laadullisia määräyksiä.

Tuotteemme ovat sertifioitu Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimesta, ja betoniasemamme tuotteet ovat Inspecta Oy:n sertifioimia.

Laatujärjestelmämme on jatkuvassa kehityksessä varmistaaksemme tuotteidemme korkean laadun.

BY-vähähiilisyysluokitus vihreä betoni S-betoni

BY-Vähähiilisyysluokitus®

BY-Vähähiilisyysluokitus on tuonut rakennusalalle yhdenmukaisen ja selkeän tavan kategorisoida erilaisia vähähiilisiä betonilaatuja. Tämä helpottaa asiakasta vähähiilisen betonin valitsemisessa, sillä betoniluokitus on saanut aikaan sen, että betonitoimittajien tarjoukset kohdistuvat selkeästi samaan asiaan ja ovat keskenään vertailukelpoisia. BY-vähähiilisyysluokitus on tarkoitettu ensisijaisesti valmisbetoneille. Meidän valmistaman vähähiilisen S-ekobetonin  päästöarvo täyttää vähähiilisyysluokituksen vaatimukset. BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvän varmennetun vähähiilisyyslaskurin avulla laskemme asiakkaallemme, mitkä ovat valettavan rakenteen CO2-päästöt. Reilua ja avointa kaikille osapuolille, niin tilaajille kuin valmistajillekin.

Kuitubetoni kätevää valamista S-betoni

KUITUBETONI

Kuitubetoni on erityinen betonilaatu, jossa betoni on vahvistettu teräs- tai muovikuiduilla.  Kuituvahvistus tarjoaa useita etuja, sen ansiosta säästetään mm. paljon työaikaa, koska esimerkiksi raudoitusverkot eivät ole tarpeen. Lisäksi teräskuitubetonin käyttö tuo logistista hyötyä, koska betonilaatan teräsverkkoja ei tarvitse kuljettaa eikä varastoida erikseen työmaalla.

Kuidut parantavat betonin vetolujuutta, dynaamista kuormituskestävyyttä sekä iskunkestävyyttä, mikä on suuri etu esimerkiksi teollisuuslattioissa. Perinteinen teräsraudoitus kiinnittyy myös paremmin kuitubetoniin kuin perinteiseen betoniin. Yksi rakentamisen raskaimmista työvaiheista on usein raudoitus, erityisesti raudoitusverkkojen asentaminen, mutta kuitubetonin avulla tämä vaihe voidaan kokonaan välttää.

Kuitubetonin tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • Ruiskubetonointi
 • Maanvaraiset laatat
 • Erikoispinta-lattiat
 • Kelluvat lattiat
 • Paalulaatta

Puristuslujuus 

Rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, jotka kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelijat määrittävät lujuusluokan ja rakenneluokan. Tässä tarkastelemme betonin ominaisuuksia testaamalla betonikuutiota. Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus. Lujuuden yksikkö on megapascali (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonin lujuusluokat: Esimerkiksi luokka K60 tarkoittaa, että betoni saavuttaa vähintään 60 MN/m2:n puristuslujuuden. Betoniteollisuuden käyttämät lujuudet ovat yleensä K30…K60.

Lujuuteen vaikuttavat useat, kuten mm nämä seikat:

 • Betonin jälkihoito
 • Kiviaineksen laatu ja rakeisuus
 • Vesisementtisuhde
 • Betonin kovettumislämpötila
 • Seos- ja lisäaineet
 • Massan tiivistys
betoni laadut luotettavasti S-betoni

Betonityypit 

Pystymme valmistamaan kaikkia betonityyppejä lujuusluokissa K20 – K60. Lisäksi valmistamme seuraavia erikoislajikkeita:

 • Kuitubetoni
 • Lattiabetoni
 • Vesitiivis betoni
 • Säänkestävä betoni
 • Pakkasbetoni
 • Itsetiivistyvä betoni (IT)
 • Sulfaatinkestävä betoni
 • Nopeasti tai hitaasti kovettuva betoni
infrabetoni s-betoni oy

INFRABETONI

Infrabetonilla on keskeinen rooli Suomen infrastruktuurissa, erityisesti siltojen ja muiden pakkas-suolarasitukselle altistuvien rakenteiden kohdalla. Me, S-Betoni Oy, olemme sitoutuneet valmistamaan infrabetonia Väyläviraston ohjeiden mukaisesti.

Tämä betonilaatu, tunnetaan myös nimellä P-lukubetoni, on suunniteltu kestämään toistuvaa jäätymis-sulamisrasitusta ja suolan aiheuttamaa korroosiota, joita esiintyy usein Suomen ankarissa sääolosuhteissa.

Siltabetoni mahdollistaa sillat ja tieympäristön tukimuurit palvelemaan yhteiskuntaa pidempään ja turvallisemmin. Meillä on tuotesertifiointi Väyläviraston vaatimusten mukaisen betonin valmistukseen. Tuotesertifiointi varmentaa, että noudatamme infrabetonien valmistuksen laadunvalvonnassa valmisbetonin valmistusta koskevia vaatimuksia.

Mielessä kysymykset? Meillä niihin vastaukset!

Betonilattiat Kari Koskinen Oy

”Käytämme S-Betonia aina kun se on meille mahdollista. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen että saamme aina tarkan tiedon siitä milloin betonitoimitukset on tulossa, tämä helpottaa meidän arkea paljon.”
Kari Koskinen
Toimitusjohtaja