EKOBETONI

VIHREÄ
BETONI

Rakennusteollisuuden ympäristöhaasteisiin vastaaminen

Rakennusalalla on huomattava rooli Suomen kasvihuonekaasupäästöissä, vastaten noin kolmasosasta niistä. Kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteet edellyttävät toimenpiteitä, joilla rakennusalan päästöjä saadaan kuriin. Betoni, maailman käytetyin rakennusmateriaali, on noussut keskusteluun kestävän rakentamisen näkökulmasta. Yks suurimmista haasteista on sementti, joka muodostaa jopa 82 prosenttia valmisbetonin hiilidioksidipäästöistä.

Vihreä betoni masuunikuonalla tai lentotuhkalla: Vastaus ympäristöhaasteisiin

S-Betoni on sitoutunut vähentämään rakennusten hiilijalanjälkeä tarjoamalla ekobetonia, joka valmistetaan hyödyntäen masuunikuonaa tai lentotuhkaa, jotka ovat terästeollisuuden ja voimalaitosten sivutuotteita. Nämä kansainvälisesti hyväksi havaitut tuotteet korvaavat osan perinteisestä sementistä ja siten vähentävät merkittävästi betonin hiilidioksidipäästöjä. Masuunikuona ja lentotuhka ovat erinomaisia esimerkkejä kiertotaloudesta, muuttaen sivutuotteet arvokkaiksi resursseiksi rakentamisessa. Vaikka muut tekijät, kuten kiviaines ja kuljetukset, vaikuttavat myös betonin hiilidioksidipäästöihin, masuunikuonan ja lentotuhkan käyttö kuitenkin pienentää merkittävästi betonin ympäristövaikutuksia.

Teknisiä etuja yhdistettynä ympäristövastuuseen

Sen lisäksi, että vihreä betoni on ympäristöystävällinen valinta, on sillä myös monia teknisiäkin etuja. Vihreä betoni on helposti työstettävissä, mikä sujuvoittaa rakennusprosesseja. Lisäksi maltillisen lujuudenkehityksen ansiosta saavutetaan korkea loppulujuus, mikä parantaa betonirakenteiden pitkäaikaista kestävyyttä.

EKOBETONI, kestävä valinta rakentamiseen

ruiskubetoni ekobetoni
BY-Vähähiilisyysluokitus® – vahvistus ympäristövastuusta

Meidän S-ekobetonimme täyttää BY-Vähähiilisyysluokitus® -kriteerit. Tämä merkitsee sitoutumistamme ympäristövastuuseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. BY-Vähähiilisyysluokitus® on Suomen Betoniyhdistys ry:n ylläpitämä menetelmä, joka tarjoaa luotettavan tavan arvioida eri betonilaatujen hiilidioksidipäästöjä.

Kuinka Ekobetonia voi käyttää?

Ekobetonia voi hyödyntää monissa erilaisissa rakennusprojekteissa, sisä- ja ulkotiloissa. Se soveltuu korkean ja matalan eurokoodin mukaisiin rasitusluokkiin ja sen käyttö on mahdollista kaikilla perinteisillä betoninvalumenetelmillä. Ekobetonilla saavutetaan tasaisesti korkea loppulujuus, mikä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon monille rakennuskohteille.

Kestävä rakentaminen alkaa valinnastasi

Valitessasi ekobetonin teet aktiivisen valinnan ympäristön puolesta. Pienemmät hiilidioksidipäästöt ovat askel kohti vihreämpää tulevaisuutta. Vihreä betoni ei ainoastaan vähennä betonin ympäristövaikutuksia vaan myös tukee kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

S – ekobetoni

Kuitubetoni kätevää valamista S-betoni

KUITUBETONI

Kuitubetoni on erityinen betonilaatu, jossa betoni on vahvistettu teräs- tai muovikuiduilla.  Kuituvahvistus tarjoaa useita etuja, sen ansiosta säästetään mm. paljon työaikaa, koska esimerkiksi raudoitusverkot eivät ole tarpeen. Lisäksi teräskuitubetonin käyttö tuo logistista hyötyä, koska betonilaatan teräsverkkoja ei tarvitse kuljettaa eikä varastoida erikseen työmaalla.

Kuidut parantavat betonin vetolujuutta, dynaamista kuormituskestävyyttä sekä iskunkestävyyttä, mikä on suuri etu esimerkiksi teollisuuslattioissa. Perinteinen teräsraudoitus kiinnittyy myös paremmin kuitubetoniin kuin perinteiseen betoniin. Yksi rakentamisen raskaimmista työvaiheista on usein raudoitus, erityisesti raudoitusverkkojen asentaminen, mutta kuitubetonin avulla tämä vaihe voidaan kokonaan välttää.

Kuitubetonin tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • Ruiskubetonointi
 • Maanvaraiset laatat
 • Erikoispinta-lattiat
 • Kelluvat lattiat
 • Paalulaatta

Puristuslujuus 

Rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, jotka kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelijat määrittävät lujuusluokan ja rakenneluokan. Tässä tarkastelemme betonin ominaisuuksia testaamalla betonikuutiota. Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus. Lujuuden yksikkö on megapascali (MPa) 1 MPa = 1 MN /m2

Betonin lujuusluokat: Esimerkiksi luokka K60 tarkoittaa, että betoni saavuttaa vähintään 60 MN/m2:n puristuslujuuden. Betoniteollisuuden käyttämät lujuudet ovat yleensä K30…K60.

Lujuuteen vaikuttavat useat, kuten mm nämä seikat:

 • Betonin jälkihoito
 • Kiviaineksen laatu ja rakeisuus
 • Vesisementtisuhde
 • Betonin kovettumislämpötila
 • Seos- ja lisäaineet
 • Massan tiivistys
betoni laadut luotettavasti S-betoni

Betonityypit 

Pystymme valmistamaan kaikkia betonityyppejä lujuusluokissa K20 – K60. Lisäksi valmistamme seuraavia erikoislajikkeita:

 • Kuitubetoni
 • Lattiabetoni
 • Vesitiivis betoni
 • Säänkestävä betoni
 • Pakkasbetoni
 • Itsetiivistyvä betoni (IT)
 • Sulfaatinkestävä betoni
 • Nopeasti tai hitaasti kovettuva betoni
infrabetoni s-betoni oy

INFRABETONI

Infrabetonilla on keskeinen rooli Suomen infrastruktuurissa, erityisesti siltojen ja muiden pakkas-suolarasitukselle altistuvien rakenteiden kohdalla. Me, S-Betoni Oy, olemme sitoutuneet valmistamaan infrabetonia Väyläviraston ohjeiden mukaisesti.

Tämä betonilaatu, tunnetaan myös nimellä P-lukubetoni, on suunniteltu kestämään toistuvaa jäätymis-sulamisrasitusta ja suolan aiheuttamaa korroosiota, joita esiintyy usein Suomen ankarissa sääolosuhteissa.

Siltabetoni mahdollistaa sillat ja tieympäristön tukimuurit palvelemaan yhteiskuntaa pidempään ja turvallisemmin. Meillä on tuotesertifiointi Väyläviraston vaatimusten mukaisen betonin valmistukseen. Tuotesertifiointi varmentaa, että noudatamme infrabetonien valmistuksen laadunvalvonnassa valmisbetonin valmistusta koskevia vaatimuksia.

Mielessä kysymykset? Meillä niihin vastaukset!

BCE Ltd

”Kun ostamme betonia S-Betonilta, voimme olla varmoja siitä, että se toimitetaan juuri silloin kuin on tarkoitus, tiukallakin aikataululla.”
Kjell Östman
Toimitusjohtaja